Aleksandrowicz

Aleksandrowicz

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963