Alfred Schütz

Alfred Schütz

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932