analiza strukturalna

analiza strukturalna

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1966