aresztowanie

aresztowanie

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963