argumentacja

argumentacja

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967