artretyzm

artretyzm

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964