atmosfera wojny

atmosfera wojny

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.11.1944

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944