Badania marburskie nad obrazami eidetycznymi

Badania marburskie nad obrazami eidetycznymi

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932