Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus

Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1934