Biblioteka Polska

Biblioteka Polska

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

List od Wacława Borowego z 09.09.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.09.1922

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

List od Ireny Krońskiej z 01.02.1947

List od Wacława Borowego z 9.04.1922

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.08.1922

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 10.08.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 25.05.1922

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925