Bibliothèque Nationale

Bibliothèque Nationale

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928