Bogumił Jasinowski

Bogumił Jasinowski

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930