Bronisław Baczko

Bronisław Baczko

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966