cytat

cytat

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931