czas wolny

czas wolny

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920