czasopisma zagraniczne

czasopisma zagraniczne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 21.06.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932