Częstochowa

Częstochowa

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.10.1937

Kartka pocztowa od Haliny Poświatowskiej z 20.12.1966

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd