członek komitetu

członek komitetu

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.02.1966