członkostwo

członkostwo

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.04.1969

List od Adama Bromberga z 11.05.1963