"Człowiek - maszyna"

"Człowiek - maszyna"

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949