cztery rzeczywistości

cztery rzeczywistości

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.04.1922