decentura

decentura

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963