/

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Autor b.d.
Data powstania 4.03.1933
Powiązane miejsca Lwów, Warszawa
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Dziedzina filozofia

  n   Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Jana Kazimierza    n     n     n  n   n         We Lwowie, dnia 4 marca 1933

  n     n   Nr. 157.

Przedmiot: Mianowanie doc.dr.Romana
INGARDENA profesorem nadzwyczajnym
filozofji.

 

Do

MINISTERSTWA

WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO

w Warszawie.

 

  n     n   Dziekan przedkłada jednogłośnie uchwalony wniosek Rady Wydziału Humanistycznego U.J.K. z dnia 22 lutego 1933 § 7 o wyjednanie mianowania doc.dra Romana INGARDENA profesorem nadzwyczajnym filozofji. Rada Wydziału Humanistycznego już dnia 11 lutego 1931 r. Nr. 1920, uchwaliła przedstawić wniosek mianowania dra Ingardena, następnie ponowiła ten wniosek uchwałą z dnia 31 maja 1932 r. Nr. 416/32.
  n     n   Dr. R. Ingarden pracuje w bardzo trudnych warunkach,pełniąc obowiązki nauczyciela gimnazjalnego i docenta,przyczem zaznacza się,że jest on ojcem rodziny i nie posiada żadnego majątku prywatnego. Mimo to wynika ze spisu prac,który dr. Ingarden przedłożył Radzie,dorobek jego naukowy w ostatnich latach powiększa się w bardzo wydatny sposób i zyskuje mu zasłużony rozgłos wybitnego uczonego.

Dziekan W.H.
XXX

3 zał. :1.wyciąg z protokołu
posieszenia R.W.H.
z 22 II.1933 § 7.
2.Spis prac i recnzyj str.1-31
3.jedna praca drukiem.