Deutsche Literaturzeitung

Deutsche Literaturzeitung

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Spis prac z 04.11.1952