dewizy

dewizy

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964