Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920