druk rozprawy habilitacyjnej

druk rozprawy habilitacyjnej

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.12.1924