dyplom

dyplom

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925