Dyrekcja gimnazjum im. Kopernika

Dyrekcja gimnazjum im. Kopernika

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Wniosek o urlop z 29.03.1927