dyskusje

dyskusje

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934