działalność dydaktyczna

działalność dydaktyczna

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.10.1937

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List od Stefana Szumana z 17.06.1938

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.01.1948