ein Beitrag zur Prinzipienfrage der Erkenntnistheorie

ein Beitrag zur Prinzipienfrage der Erkenntnistheorie

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925