estetyka literatury

estetyka literatury

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Stefana Szumana z 02.06.1942