ewidencja

ewidencja

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List do Henryka Jabłońskiego z 27.07.1963

List od Ignacego Małeckiego z 04.02.1964