film

film

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968