formalizm

formalizm

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Stefana Szumana z 02.06.1942