fotografia Ingardena

fotografia Ingardena

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935