Friedrich Schiller

Friedrich Schiller

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951