Gesammelte Schriften

Gesammelte Schriften

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922