? Gordon

? Gordon

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965