harmonia

harmonia

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936