Helmuth Plessner

Helmuth Plessner

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927