Hermann Schwarz

Hermann Schwarz

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936