Hume

Hume

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Tadeusza Czeżowskiego z 26.09.1947

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923