indywiduacja

indywiduacja

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933