Irena Sławińska

Irena Sławińska

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd