istnienie przedmiotów idealnych

istnienie przedmiotów idealnych

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923