Jan Aler

Jan Aler

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967