Jan Konstanty Dąbrowski

Jan Konstanty Dąbrowski

List od Stanisława Wędkiewicza z 28.05.1948

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950