Jan Mukařovský

Jan Mukařovský

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Jana Patočki z 16.02.1948